Privacy


Als dietist zijn wij gebonden aan het medische beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie.
Salu Diëtisten zal jouw gegevens daarom vertrouwelijk behandelen.